Wat doet de overheid momenteel voor geldzorgen in de coronacrisis?

In allerlei opzichten brengt de huidige coronacrisis onrust en onzekerheid voor ons allen met zich mee. De huidige coronaperikelen beroeren niet alleen de medische veiligheid van Nederlandse huishoudens maar geven ons ook financiële onzekerheid. Dit geldt in het bijzonder voor de personen die financieel al worstelden. Mensen die ik veelal help in hun financiële weg naar boven. Een aanzienlijk deel van de economie draait door…

Coronacrisis: Overzicht sociale hulpmaatregelen, regelingen en vangnetten

Zowel de overheid als particuliere organisaties hebben samen verschillende maatregelen die dienen als vangetten om de crisis te compenseren voor Nederlandse huishoudens. Deze variëren van het voorkomen van huisuitzettingen, garanties voor drinkwater tot laptops voor kinderen waarvan de ouders zich laptop kunnen permitteren.  Een beknopt en broodnodig overzicht van deze sociale maatregelen die van kracht zijn gedurende de coronacrisis. Elk kopje is voorzien van bronnen…

‘Werknemer met schulden kost werkgever tot 13.000 euro per jaar’

Een werkgever is 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Bovendien heeft 62 procent van de werkgevers te maken met personeel met financiële problemen. Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerd rapport van Nibud over  personeel met schulden. Niet alleen zijn de aantallen in zowel kosten als personeel opzienbarend, ook lopen de  werkgevers aanzienlijk…

‘Onze medewerkers? Nee hoor, die hebben geen schulden’

“Bij ons bedrijf komen financiële problemen niet voor. Onze medewerkers hebben een hoog inkomen.” Of: “Onze medewerkers zijn hoogopgeleid, die weten hoe ze het zelf moeten regelen.” Maar waar zijn deze aannames op gebaseerd en hoeveel klopt hiervan? Waak ten zeerste voor onderschatting van het probleem Uit Nibud-onderzoek (link)blijkt dat financiële problemen in álle inkomensgroepen voorkomen. Sterker nog, het is in onze ervaring absoluut geen…

WRR: ‘Overheid schiet tekort bij probleemschulden’

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft zich in een recentelijk gepubliceerd rapport kritisch uitgelaten over de rol van de overheid als schuldeiser. Daarbij houdt de raad de huidige invulling van die rol en het systeem dat burgers zou moeten beschermen tegen financiële problemen kritisch tegen het licht. In de studie Eigen Schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op probleemschulden zet de WRR vraagtekens bij de aanpak van de overheid…

Wat gebeurt er bij loonbeslag met werkgever en werknemer?

Wat is loonbeslag? Bij loonbeslag wordt door een schuldeiser beslag gelegd op het salaris van een zogeheten schuldenaar of diens uitkering. Loonbeslag wordt meestal uitgevoerd als de schuldenaar niet langer zijn financiële verplichtingen kan of weigert te voldoen. Loonbeslag wordt gezien als een effectief middel. Een reden voor dit denken is dat de schuldenaar niet meer de kans krijgt zijn inkomsten te verbergen of uit te geven voor de deurwaarder en schuldeisers. Het loonbeslag…