“Bij ons bedrijf komen financiële problemen niet voor. Onze medewerkers hebben een hoog inkomen.” Of: “Onze medewerkers zijn hoogopgeleid, die weten hoe ze het zelf moeten regelen.” Maar waar zijn deze aannames op gebaseerd en hoeveel klopt hiervan?

Waak ten zeerste voor onderschatting van het probleem

Uit Nibud-onderzoek (link)blijkt dat financiële problemen in álle inkomensgroepen voorkomen. Sterker nog, het is in onze ervaring absoluut geen uitzondering dat medewerkers met hogere inkomens in de financiële problemen zitten. Denk daarbij aan onder andere verregaande schulden en structurele wanorde in de financiële administratie.

En met hogere inkomens doelen we in dit geval op minimaal anderhalf keer modaal.

Financiële problemen niet inkomensgebonden

Allesbehalve. Want ook een hoogopgeleide beleidsmedewerker, verpleegkundige of ingenieur kan financiële zaken ingewikkeld vinden. Ook kan een persoonlijke privé- gebeurtenis debet zijn aan financiële problematiek of wanorde.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • een huis dat is verkocht met grote restschuld
 • een ziek familielid waardoor de financiën (tijdelijk) verwaarloosd zijn geworden
 • werkloosheid van de partner terwijl er geen financiële buffer is
 • een loonbeslag waardoor er binnen korte tijd achterstanden in de vaste lasten ontstaan

Impact op werknemer van beslagvrije voet

De impact is van formaat wanneer een medewerker met een hoger inkomen geconfronteerd wordt met een loonbeslag. De beslagvrije voet is gebaseerd op 90% van de bijstandsnorm met een aantal gemaximeerde correcties. De beslagvrije voet kan al bijna volledig opgaan aan woonlasten, zoals de hypotheek.

Voorbeeld

Een alleenstaande man met een bruto jaarinkomen van € 50.000 heeft een beslagvrije voet van € 1.200 per maand. Zijn voorlopige teruggaaf wordt verrekend door de Belastingdienst. Zijn hypotheek bedraagt € 1.000. Dit is niet lang vol te houden zonder dat er nieuwe schulden ontstaan. Wettelijk gezien mag de beslagvrije voet zo worden berekend, maar wenselijk is deze situatie zeker niet.

Hulp vragen? Taboes, schaamte en onnodig hoge drempels

Een aloud adagium dat je wellicht ooit gehoord hebt, luidt: ‘Met een hoog inkomen, hoef je geen geldproblemen te hebben.’

Dit soort aannames verhogen de drempel voor alleen al de mensen met hoge inkomens onnodig. Hoe kan je tegenover anderen billijken dat je als grootverdiener hoge schulden hebt? En dat terwijl dit probleem, zij het stilzwijgend, simpelweg in allerlei huishoudens voorkomt.

Een feit is dat ook hoge inkomens niet gevrijwaard blijven van schuldproblematiek. Schuldproblematiek kan zich ontwikkelen ongeacht hoogte van inkomen.

En dat is even los van het grootse maatschappelijk taboe dat rust op hulp zoeken bij schulden of andere financiële problematiek zoals het ontbreken van administratieve ordening van de financiën. Daar hebben alle denkbare inkomens last van.

We zien (te) veel schaamte.

Wettelijke plicht voor de werkgever bij financiële problemen werknemers

Een werkgever of uitkerende instantie heeft de plicht het loonbeslag uit te voeren. Naast het beslagexploot ontvangt deze van de deurwaarder een uitgebreide vragenlijst betreffende het inkomen van de schuldenaar.

De werkgever of uitkerende instantie is verplicht deze vragenlijst binnen vier weken te beantwoorden, te ondertekenen en te retourneren.

Doet deze dit niet binnen de gestelde termijn dan loopt deze het risico zelf te worden gedagvaard. In dat geval kan de werkgever of uitkerende instantie zelfs aansprakelijk worden gesteld voor de gehele vordering.

De werkgever of uitkerende instantie is verplicht het loon, wat onder het beslag valt, van het salaris in te houden. Dit wordt dan periodiek naar de rekening van de deurwaarder overgemaakt.

Klik hier om meer te lezen over loonbeslag en werkgevers.

Hoge kosten voor de werkgever bij loonbeslag

Een werkgever is gemiddeld 13 duizend euro per jaar kwijt aan één werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient.

Deze kosten zitten voornamelijk in:

 • het verwerken van loonbeslag
 • (ziekte)verzuim
 • productiviteitsverlies

Nibud vatte deze hoge kosten samen in een infographic:

Kosten-opbouw-2.0.png

Wees niet vooringenomen, ga eens in gesprek

Denkt u nog steeds: ‘Ons personeel heeft geen schulden’? Ga dan nog eens zorgvuldig na of dat ook echt klopt, want de gevolgen kunnen ook voor u nadelig zijn.

Juist bij die hoogopgeleide medewerkers of medewerkers met een hoger inkomen is het van groot belang om goed signalen te letten zoals een hoger (ziekte)verzuim.

 • Is één van uw medewerkers recentelijk gescheiden? Informeer dan gerust eens hoe het financieel gaat en of er wellicht hulp nodig is.
 • Krijgt u een informatieverzoek van een deurwaarder? Vraag goed door als u hierover het gesprek met uw medewerker aangaat. Meestal is er meer aan de hand dan ‘een enkele rekening vergeten’.
 • Doet een medewerker aanvraag om meer uren te werken? Vraag eens goed door naar de motivatie.

Perspectief op een oplossing

Als er duidelijkheid is over de route die een medewerker kan volgen en er hulp wordt aangeboden, heeft de medewerker met een goed inkomen zijn zaken vaak relatief snel op orde. In een ander denkbaar scenario kan hij kan snel terecht in een schuldregeling.

Met een goed plan en duidelijke stappen krijgt hij zelf het heft weer in handen.

Preventieve oplossing met bijvoorbeeld budget coaching

Voor het opzetten en uitvoeren van een goed plan en duidelijke stappen kunt u (preventieve) hulp van een budgetcoach overwegen.

Een paar voorbeelden van hoe een budgetcoach werkgevers kan helpen bij het bestrijden van financiële problemen onder het personeel en het voorkomen van hoge kosten voor de werkgevers:

 • Adviesfunctie op het gebied van oplossen financiële problematiek onder personeel
 • Persoonlijke financiële begeleiding van individuele werknemers (maatwerktrajecten)
 • Opzetten en uitvoeren van o.a. workshops en seminars voor werknemers ter preventie van financiële problemen

Het resultaat? Iemand die weer goed in zijn vel zit en optimaal kan presteren. De investering meer dan waard!

Voordelen voor de werkgever

 • De werkgever bespaart 13 duizend euro per werknemer per jaar.
 • Minder (ziekte)verzuim onder het personeel.
 • Het voorkomen van een groeiend productiviteitsverlies.
 • Het versterken van werkgever’s imago onder het personeel en naar buiten toe.

Zoekt u hulp en/of advies bij de (preventieve) aanpak van onder andere loonbeslag?

Cost Care Coaching biedt, naast preventieve hulp, ook maatwerktrajecten voor bestaande schulden en heeft ervaring met zaken variërend van omvang. Van relatief kleine, maar voortslepende schulden tot faillissement-cases en schuldsaneringsgevallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *