Een werkgever is 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Bovendien heeft 62 procent van de werkgevers te maken met personeel met financiële problemen.

Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerd rapport van Nibud over  personeel met schulden.

Niet alleen zijn de aantallen in zowel kosten als personeel opzienbarend, ook lopen de  werkgevers aanzienlijk in de kosten bij financieel ongezonde werknemers. Tot deze hoge kosten kunnen productiviteitsverlies, toename (ziekte)verzuim en het verwerken en administreren van loonbeslag worden gerekend.

Nibud: “Bied sneller en gerichter hulp”

Uit het Nibud-rapport blijkt dat werkgevers pas laat of vaak te laat zicht krijgen op de geldproblemen van hun personeel. Het instituut spreekt nadrukkelijk de hoop uit dat werkgevers de problemen sneller gaan inzien en gerichter hulp gaan bieden.

Kosten werkgever: 13.000 euro per jaar per werknemer met schulden

57 procent van de werkgevers ziet personeel met schulden als een groot risico voor de organisatie. Een bedrijf is al snel 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Dat blijkt uit de Nibud Kostenscan Personeel met schulden.

Deze kosten zitten dus met name in het verwerken van het loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies.

Risico’s voor werkgever en werkvloer

Er zijn ook nog bijkomstige risico’s. Zo stelt Nibud dat bedrijven extra risico lopen vanwege diefstal, fraude en het feit dat personeel met geldproblemen vatbaarder is voor omkoping en chantage.

Nieuwe inzet: financieel fitte werknemers

Een moderne en duurzame inzet van werknemers gaat uit van financieel fitheid, zodat zij optimaal en vrij mogelijk kunnen presteren. Zo stelt financieel specialist Olaf Simonse:

Gelukkig zien steeds meer werkgevers ‘financiële fitheid’ als onderdeel van duurzame inzetbaarheid van de medewerker. We zien dat vrijwel alle werkgevers (93 procent) in actie komen als de financiële problemen aan het licht komen.

Financiële fitheid kan worden gezien als een belangrijke en waardevolle component in een optimaal functionerende organisatie. Initiatieven zoals Cost Care Coaching ondersteunen werkgevers met tips en checklists om werknemers ‘financieel fit’ en daarmee duurzaam inzetbaar te laten blijven.

Werkgevers zijn vaak (te) laat

Nibud-directeur Gerjoke Wilmink waarschuwt in het rapport  dat werkgevers vaak niet tijdig op de hoogte zijn wat er speelt bij hun personeel op het gebied van (potentiële) financiële problematiek zoals schulden of een verwaarloosde financiële administratie. Vervolgens hebben werkgevers dus in een laat stadium onverwachts de eerdergenoemde hoge kosten.

Zij zegt daarover:

Wat we zien is dat het werkgevers pas in een laat stadium op de hoogte zijn van de financiële problemen. Meestal pas als er loonbeslag wordt gelegd, of wanneer de werknemer om een voorschot vraagt. Ook zien we dat een groeiende groep werkgevers worstelt met de vraag of het geen schending van de privacy is om zich te bemoeien met financiële problemen van werknemers.

Nibud: “Denk aan externe financieel adviseur”

Volgens het Nibud kan een werkgever pas echt goed helpen als de werknemer niet meer bang is om ontslagen te worden vanwege schulden. Dit is key volgens het rapport.

Het aanbieden van financieel-inzichtgesprekken die zijn verankerd in cao’s of arbeidsvoorwaarden, zou daar goed bij kunnen helpen.

Hierover zegt Wilmink desgevraagd:

Het Nibud begrijpt dat en vindt ook níét dat de werkgever zelf de rol van financieel adviseur op zich moet nemen, maar hij of zij moet wel tijdig hulp kunnen inschakelen of kunnen doorverwijzen.

Klik hier voor de link naar het rapport ‘Personeel met schulden’.

Zoekt u hulp en/of advies bij de (preventieve) aanpak van onder andere loonbeslag?

Cost Care Coaching biedt, naast preventieve hulp, ook maatwerktrajecten voor bestaande schulden en heeft ervaring met zaken variërend van omvang. Van relatief kleine, maar voortslepende schulden tot faillissement-cases en schuldsaneringsgevallen.

Een paar voorbeelden van hoe een budgetcoach werkgevers kan helpen bij het bestrijden van financiële problemen onder het personeel en het voorkomen van hoge kosten voor de werkgevers:

  • Adviesfunctie op het gebied van oplossen financiële problematiek onder personeel
  • Persoonlijke financiële begeleiding van individuele werknemers (maatwerktrajecten)
  • Opzetten en uitvoeren van o.a. workshops en seminars voor werknemers ter preventie van financiële problemen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *