Cost Care Coaching helpt je personeel met loonbeslag en voorkomt toekomstige schulden

Als je personeel last heeft van oplopende schulden mondt dit uit in loonbeslag bij jou als werkgever. Dit is wettelijk zo geregeld. Op deze manier geraken privéproblemen ongewild – voor zowel werknemer als voor jou – in de werksfeer. Bovendien kosten de effecten van financiële problemen van medewerkers in sommige gevallen aanzienlijke hoeveelheden geld voor de organisatie.

Ik heb personeel met loonbeslag. Wat nu?

Als een budgetcoach te maken heeft met werkgevers gaat het vaak om werknemers met loonbeslag en het voorkomen van loonbeslag in toekomst. Voor jou als werkgever kunnen de kosten oplopen tot 13 duizend euro per werknemer. Die kosten worden vooral veroorzaakt door verlies aan duurzame inzetbaarheid van je werknemers.

Wist je dat ruim 62 procent van de werkgevers te maken heeft met financiële problemen onder het personeel? Nieuw onderzoek van Nibud toont dit aan.

Een werkgever is gemiddeld 13 duizend euro per jaar kwijt aan één werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Deze kosten zitten voornamelijk in het verwerken van loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies.

Wat zijn de mogelijke opties en oplossingen voor werknemers met loonbeslag?

Maar hoe kan er, ondanks deze perikelen, hulp geboden worden? Zowel het bedrijf als deze werknemers bevinden zich in een verliessituatie. Hierop kan worden geanticipeerd door het aanbieden van een (preventief) budget coaching-traject.

Wat doet een budget coach? Hoe kan budget coaching helpen?

Dus wat doet  een budget coach om een situatie als deze om te draaien? Hoe ben jij als werkgever geholpen bij zo’n traject?

Een budget coach kan – in grote lijnen – als volgt hulp bieden:

  • Persoonlijke financiële begeleiding van individuele werknemers
  • Adviesfunctie op het gebied van oplossen financiële problematiek onder personeel
  • Opzetten van o.a. workshops voor werknemers als preventie van financiële problemen

Wat zijn de voordelen van een budgetcoach? Wat levert het jou als werkgever op?

  • De werkgever bespaart 13 duizend euro per werknemer per jaar.
  • Minder (ziekte)verzuim onder het personeel.
  • Het voorkomen van een groeiend productiviteitsverlies voor jouw bedrijf door verlies aan focus, terugtrekking in zelf met gebrekkige samenwerking tot gevolg en mogelijk uitmonding in een burn-out. Hier liggen de grootste verborgen kosten.
  • Het versterken van je goede werkgeverschap imago onder het eigen personeel en naar buiten toe.
Positieve effecten voor jouw bedrijf

Het aanbieden van een preventief financieel ondersteunend programma versterkt het imago als zorgdragende werkgever. 20 procent van de werknemers zegt financiële begeleiding, schuld-management en adviezen op initiatief van de werkgever te waarderen als zij zich in financieel zwaar weer zouden bevinden.

Nibud adviseert dit laatste ook aan het adres van werkgevers. Zij stelt het volgende:

‘Overheden en bedrijven moeten zich er veel meer bewust van zijn dat een gezonde financiële administratie voor een grote groep consumenten niet meer te doen is. Voor hen moet er laagdrempelige hulp beschikbaar zijn.’

Dus het loonbeslag wordt opgelost, ik bespaar op de lange termijn duizenden euro’s. Maar hoe voorkomen we dat het in de toekomst weer gebeurt?

Cost Care is gespecialiseerd in coaching en maatwerktrajecten voor specifieke werknemers en in preventieve voorlichting.

Wil je graag eens rond de tafel om over de situatie te praten? Lees hier meer over hoe Cost Care Coaching jou als werkgever helpt.