Wist je dat ruim 62 procent van de werkgevers te maken heeft met financiële problemen onder het personeel? Nieuw onderzoek van Nibud toont dit aan.

Een werkgever is gemiddeld 13 duizend euro per jaar kwijt aan één werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Deze kosten zitten voornamelijk in het verwerken van loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies.

Nibud vatte deze hoge kosten samen in een infographic:

Kosten-opbouw-2.0.png

Pijnlijk taboe

Uit een onderzoek onder ruim 2 duizend respondenten blijkt dat bijna de helft het bespreken van het onderwerp als taboe ervaart. 46 procent geeft er zelfs de voorkeur aan niet te praten over zaken van financiële aard met anderen. Slechts 10 procent geeft aan financieel beladen onderwerpen te bespreken met vrienden.

Financiële problematiek is een gevoelig, discreet onderwerp en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Veel werknemers verzwijgen deze malaise voor hun werkgevers uit angst voor ontslag.

De kosten voor de werkgever zijn aanzienlijk op gebied van  productiviteit, administratie en in personeelsverzuim.

Hoe kan er hulp geboden worden?

Zowel het bedrijf als deze werknemers bevinden zich in een verliessituatie. Hierop kan worden geanticipeerd door het aanbieden van, ook een preventief, budget coaching traject.

Hoe kan Cost Care Coaching helpen?

  • Persoonlijke financiële begeleiding van individuele werknemers
  • Adviesfunctie op het gebied van oplossen financiële problematiek onder personeel
  • Opzetten van o.a. workshops voor werknemers ter preventie van financiële problemen

Voordelen voor de werkgever

  • De werkgever kan tot 13 duizend euro per werknemer per jaar besparen.
  • Minder (ziekte)verzuim onder het personeel.
  • Het voorkomen van een groeiend productiviteitsverlies.
  • Het versterken van een goed werkgeverschap imago onder het eigen personeel en naar buiten toe.

Het aanbieden van een preventief financieel ondersteunend programma versterkt het imago als zorgdragende werkgever, zeg maar goed rentmeesterschap. 20 procent van de werknemers zegt financiële begeleiding, schuld-management en adviezen op initiatief van de werkgever te waarderen als zij zich in financieel zwaar weer zouden bevinden.

Nibud adviseert dit laatste ook aan het adres van werkgevers. Zij stelt het volgende:

‘Overheden en bedrijven moeten zich er veel meer bewust van zijn dat een gezonde financiële administratie voor een grote groep consumenten niet meer te doen is. Voor hen moet er laagdrempelige hulp beschikbaar zijn.’

Voor meer: Nibud: bijna helft Nederlanders is overzicht financiën kwijt. Digitale rekeningen de boosdoener.

Belangrijk

Nibud stelt dat ondersteuning pas echt mogelijk is, wanneer een werknemer weet dat hij niet langer bang hoeft te zijn voor ontslag vanwege zijn financiële problematiek.

Ga voor meer informatie over onze aanpak naar het dienstenoverzicht of neem vrijblijvend contact met ons op.