Nieuwe inzichten, voorkomen van schulden en meer besteedbaar inkomen staan centraal.