Nibud bracht onlangs naar buiten dat minstens 40 procent van de Nederlanders ernstige problemen ondervindt door een slechte financiële administratie. Dat is een ontzettend grote groep mensen die verdrinken in een berg papieren waar ze het liefst amper of helemaal niet meer naar kijken. Of niets eens papieren en nog geen idee hebben van hoe overzicht te krijgen van die uitgaven.

Een van de grootste boosdoeners: de digitale rekening. Vier op de tien Nederlanders van 18 tot 65 jaar hebben moeite om het overzicht over hun financiën te houden. Doordat veel rekeningen niet langer per post en dus niet fysiek op de deurmat vallen, zien mensen deze rekeningen steeds vaker over het hoofd. Je administratie bijhouden is een ingewikkelde zaak geworden.

Met name niet-digitaal vaardige mensen zijn dan al snel de klos. Toch ondervindt ook de groep jongeren tot 35 jaar aanzienlijke problemen.

Veranderende samenleving

Zijn een aantal van de volgende situaties (deels) herkenbaar?

  • Door de chaotische mix van fysieke, papieren rekeningen en digitale rekeningen is het steeds moeilijker het overzicht te bewaren.
  • Het is lastig om een degelijk systeem voor een goed overzicht te vinden.
  • Omdat veel facturen daarnaast per automatische incasso betaald  worden, en veel rekeningen niet meer op de mat vallen, vergeet je nog wel eens dat je lopende abonnementen hebt.
  • Er komen zóveel berichten binnen op mobiel, tablet en laptop – via sociale media, e-mail en andere communicatiekanalen – dat er nogal wat op de automatische piloot wordt weg geklikt. Daarmee worden sommige rekeningen niet gezien.
  • Grote moeite met het bijhouden van inloggegevens, berichten op Mijn-omgevingen en bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen.
  • Het is makkelijker om weg te kijken van je financiële wanorde, maar je houdt er op termijn een heel wrang gevoel aan over.

Herkenbaar? Dat is niet gek. De afgelopen jaren is de samenleving sterk veranderd; er wordt veel meer van consumenten verwacht: je moet het zelf regelen, zelf aanvragen, er zelf achteraan.

Nibud onderschrijft dit:

‘Overheden en bedrijven moeten zich er veel meer bewust van zijn dat dit voor een grote groep consumenten niet meer te doen is. Voor hen moet er laagdrempelige hulp beschikbaar zijn.’

Pijnlijk taboe en onnodige schaamte

Uit een onderzoek onder ruim 2 duizend respondenten blijkt dat bijna de helft het bespreken van het onderwerp als taboe ervaart. 46 procent geeft er zelfs de voorkeur aan niet te praten over zaken van financiële aard met anderen. Slechts 10 procent geeft aan financieel beladen onderwerpen te bespreken met vrienden.

Financiële problematiek is een gevoelig, discreet onderwerp en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. 

Fred van Raaij, emeritus hoogleraar economische psychologie aan de universiteit van Tilburg, omschrijft dat als volgt:

‘Er rust een enorm stigma op hulp vragen bij financiële problemen; mensen voelen zich dom als ze er zelf niet uitkomen. Dat terwijl de samenleving de afgelopen jaren veel complexer is geworden. Bovendien ga je niet even aan vrienden en kennissen je hele financiële huishouding openbaren. Het gevolg is soms dat mensen fatalistisch worden: we zien wel waar het schip strandt. En dan strandt het schip uiteindelijk ook.’

Maar niet jij! Jij bent naar deze site gekomen met een reden. Blijf niet aan de kant staan, maar neem de macht over het stuur terug. Hoe eerder, hoe beter.

Laat jouw schip niet stranden. Raadpleeg Cost Care Coaching of een andere hulpverlenende organisatie.

Wij kunnen dit omdraaien.

Wij helpen bij het voorkomen dat een problematische financiële situatie uit de hand loopt, doordat je er bijvoorbeeld niet meer uitkomt met je financiële administratie.

Cost Care Coaching heeft ook ervaring met zaken variërend van omvang. Van relatief kleine, maar voortslepende schulden tot faillissementscases en schuldsaneringsgevallen.

Neem vrijblijvend contact met ons op en leg ons je hulpvraag voor.